Χαλυβδόφυλλα κυματοειδή

Χαλυβδόφυλλα κυματοειδούς διατομής τα οποία χρησιμοποιούνται για επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις κτιρίων, περιφράξεις , ποιμενοστάσια, κ.ά. Εξαιτίας της χαμηλής κυμάτωσης τα φύλλα παρουσιάζουν μεγάλη ευκαμψία και καμπυλώνονται πολλή εύκολα.Συνδιάζουν πολύ χαμηλό κόστος και ταυτόχρονα στιβαρή κατασκευή.