Λεπτότοιχες διατομές “C” & “Z”

Λεπτότοιχες διατομές ψυχρής εξέλασης τύπου “ C “ & “ Z “ σε τυποποιημένες διαστάσεις αλλά σε ειδικές διατομές κατόπιν παραγγελίας.Οι παραπάνω διατομές μπορουν να χρησιμοποιηθούν ως τεγίδες αλλά και ως μηκίδες σε μεταλλικα κτίρια γραφεία και ανοικτά υπόστεγα στο επυθυμητό μήκος.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα διάτρησης των παραπάνω διατομών σε Φ 14 / Φ16 / Φ18 mm.
Οι διατομές τύπου “ C “ συνδέονται μεταξύ τους εσωτερικά ή εξωτερικά με μανίκι ενώ οι διατομές τύπου
“ Z “ κατασκευάζονται με τρόπο ώστε η μία να μπαίνει μέσα στην άλλη για ευκολότερη σύνδεση μεταξύ τους.